Menopauza cz. 2 – opracowanie dr Leszek Huzior

Zatrzymanie krwawień miesięcznych  nie jest zjawiskiem nagłym i  zwykle poprzedza je „okres przygotowawczy” – trwający nieraz kilka lat. Menopauzie mogą towarzyszyć objawy dość dokuczliwe ale bez wyraźnych powikłań zdrowotnych – ustępujące po kilku tygodniach – miesiącach lub latach. Bywają też objawy mniej nękające – ale mogące powodować konsekwencje w odległym przedziale czasowym.

Niezależnie od wieku czy kręgu kulturowego – menopauza wiąże  się z raczej negatywnymi skojarzeniami – co pogłębiają pojawiające się w tym okresie reakcje psychologiczne o czym wspomniałem wyżej.

Wcześniejsze wystąpienie menopauzy notuje się jedynie u nałogowych palaczek tytoniu – natomiast nie bez wpływu pozostaje długotrwała nawet  antykoncepcja hormonalna.

Bezpośrednim powodem zatrzymania krwawień miesięcznych jest zanik, bądź  znaczny niedorozwój błony śluzowej jamy macicy – endometrium – co jest efektem zachodzącym w  tym czasie w organizmie zmian hormonalnych – których efektem jest znaczne zmniejszenie wydzielanych hormonów kobiecych – estrogenów.

Zmiany hormonalne mogą powodować  też u kobiet szereg  dolegliwości  nazywany „objawami wypadowymi” .

Objawy te i skala ich nasilenia może być różna i określana jest za pomocą tzw.  Indeksu Kuppermana.

Indeksu Kuppermana tabela

Poniżej znajdą Panie tabelę z Indeksem Kuppermana do pobrania i wypełnienia:Indeksu Kuppermana tabela do pobrania i wypełniania


Opracowanie:

dr Leszek Huzior – Lekarz,  Specjalista Położnictwa i Chorób Kobiecych