Menopauza cz. 1 – opracowanie dr Leszek Huzior

Bardzo częstym pytaniem zadawanym przez pacjentki to  pytanie o „menopauzę”. Menopauza budzi niepewność – a przede wszystkim  lęk – który  określany jest często zdaniem „to  znaczy, że potem już nie będę kobietą”.

Celem tego opracowania  jest wyjaśnienie, że menopauza nie jest chorobą lecz nowym rozdziałem w życiu kobiety – okresem przejściowym między czasem prokreacji – a czasem spokoju hormonalnego, w którym  dochodzi do wieku  zmian w organizmie kobiety w  tym wydzielaniu min. hormonów kobiecych ( estrogenów), ustanie miesiączkowania oraz innych zmian –  dających inną jakość życia kobiecie – którą oczywiście w stu procentach pozostaje.

Należy pamiętać, że we współczesnych społeczeństwach wydłużenie średniej życia sprawiło, że ten okres to jedna trzecia życia kobiety.

Na początku kilka  definicji:

  1. Menopauza – to ostatnia miesiączka w życiu kobiety ( mówimy o niej wtedy, kiedy  następna nie pojawi się co najmniej przez 6 miesięcy. W populacji kobiet  polskich – to 50 rż  +/-  5 lat. Według Północnoamerykańskiego Towarzystwa Menopauzy, menopauzę rozpoznaje się w chwili ustania krwawienia miesiączkowego u kobiety przez okres kolejnych 12 miesięcy, przy jednoczesnym wykluczeniu innych przyczyn braku miesiączki.
  2. Premenopauza – to okres, w którym następuje wygasanie czynności jajników aż do całkowitego ustania cykliczności w ich funkcjonowaniu.  Okres ten trwa od pełnej płodności do menopauzy, średnio 5-6 lat.
  3. Klimakterium – okres ( czasem trochę burzliwy, czasem zupełnie spokojny) – zakończenia przez kobietę okresu  prokreacyjnego i wejście w okres spokoju hormonalnego.
  4. Objawy wypadowe –   objawy somatyczne ( z innych układów organizmu) towarzyszące temu okresowi u większości kobiet.
  5. Estrogeny – hormony żeńskie odpowiadające
  6. Hormonalna Terapia Menopauzalna –  leczenie opisanych objawów ( i nie tylko) – poprzez podawanie substytucji hormonalnej.
  7. Endometrium – błona śluzowa wyścielająca jamę macicy, ulegająca miesięcznym przemianom.
  8. Endometrioza – obecność endometrium poza jamą macicy – występuje u kobiet młodszych).
  9. Indeks Kuppermana – skala określająca stopień dolegliwości  klimakteryjnych.

Opracowanie:

dr Leszek Huzior – Lekarz,  Specjalista Położnictwa i Chorób Kobiecych